White Papers

“The right to decency”

Whitepaper on the importance of using technology to develop good visual, reading and comprehension skills in a post COVID education world

Die reg op ‘n beter lewe…

Witskrif oor die belangrikheid van die gebruik van tegnologie om goeie visuele, lees- en begripsvaardighede in ‘n post-COVID-onderwyswêreld te ontwikkel

“Finding the way through the waves…”

Whitepaper on overcoming learning loss due to COVID-19 lockdown

Call Now Button