Ouers as vennote in Leesgereedmaking

Ouers as vennote in Leesgereedmaking

by Marinda Marshall | EBG Blog Posts

Ouers as vennote in Leesgereedmaking

Die rol van die ouers as primêre opvoeder kan nie genoeg beklemtoon word nie.  Binne die nie-formele onderrigsituasie van die kind se ouerhuis bestaan daar verskeie geleenthede om leesvaardigheid verder te ontwikkel.

Ouers moet ‘n aktiewe rol speel met hulp aan hul kinders om sukses op skool te waarborg.  U ondersteuning en aanmoediging is die be­langrik­ste deel in u kind se daaglikse sukses tydens hierdie en elke ander skool­jaar.

Ondersteun jou kind op skool

Elke jaar gaan jou kind ‘n nuwe klaskamer vol nuwe vriende, boeke en leergeleenthede binne. Dit is ‘n opwindende tyd in die jaar.  Op­ge­wondenheid is aan die orde van die dag, en die moontlikhede vir nuwe ontdekkings is op hulle hoogtepunt.

Dit is ook ‘n belangrike tyd vir ouers.  Wanneer die nuwe skooljaar ‘n aanvang neem sal jy sekerlik wonder hoe jy jou kind kan help om ‘n suksesvolle skooljaar te hê.  Hier is tien beproefde idees en aktiwi­teite waarmee jy kan bydra tot jou kind se sukses in sy akademie hierdie jaar:

  1. Luister elke dag na jou kind. Moedig jou kind aan om te praat oor dit wat in sy skool en buite die huis gebeur.  Wys dat jy ‘n goeie luisteraar is.  Wees positief in alle omstandighede en leer jou kind om positief te wees.
  2. Ondersteun jou kind in sy emosionele en fisiese ontwikkeling. Gee daagliks liefde, drukkies en positiewe aanmoediging.  Maak seker dat jou kind genoeg slaap en voorsien hom van voedsame maal­tye.  Moedig genoeg fisiese oefening aan.
  3. Lees vir, of saam met jou kind op ‘n gereelde basis. (Daagliks indien moontlik.)  Moedig jou kind aan om te lees vir pret ook, en spandeer tyd om met jou kind te gesels oor dit wat hy/sy lees.
  4. Dra die belangrikheid van onderwys aan jou kind oor en moedig hom aan om altyd sy beste te doen.
  5. Moniteer die tyd wat hy voor die televisie deurbring. Die ge­middelde kind bring ongeveer 5½ ure per dag voor die televisie deur.  Moedig jou kind aan om van daardie tyd eerder aan lees of speel af te staan. Die optometriste vereniging van Australië het ouers aanbeveel dat kinders tot en met drie jaar glad nie televisie kyk nie. Dit is baie belangrik dat die oogspiertjies om jou oë genoeg oefening kry sodat jou oë met gemak oor die papier beweeg kan word.
  6. Bied jou hulp, wanneer nodig, aan met huiswerk en opdragte of take. Maak seker jou kind het ‘n spesifieke plek om te werk en studeer.  Praat met jou kind se onderwyser i.s. verwagtings ten opsigte van huiswerkopdragte. Maak seker dat jy jou kind help – maar moenie sy werk vir hom doen nie! Jy is op hierdie manier besig om jou kind te leer hoe om verantwoordelikhede in sy volwasse lewe te hanteer.
  7. Maak gereeld van jou openbare biblioteek gebruik. Maak dit ‘n genotvolle “uitstappie”. Maak seker dat elke lid van die gesin ‘n biblioteekkaart het en dit gereeld ge­bruik.
  8. Maak voorsiening vir leeservarings buite die huis. Besoek museums, dieretuine, parke en historiese plekke.  Dit kan waarde­volle geleenthede vir leer meebring.
  9. Moedig jou kind aan om elke dag te skryf. Dagboeke, inkopie­lyste, notas en briewe is almal geleenthede om belangrike taal­vaardighede in te oefen.
  10. Werk saam met jou kind se onderwyser. Spanwerk tussen die huis en die skool speel ‘n groot rol in die akademiese sukses van elke kind.
Call Now Button